18 mars 2020 — Nästa etapp i Hagastaden innebär att den stora trafikapparaten vid Norrtull ska Detaljplanen för området går ut på samråd idag och bakom 

3647

detaljplan för Vasastaden 1:100 i stadsdelen Vasastaden. Område kallas Östra Hagastaden, ligger i Norrtull och är en del av stadsutvecklingsområdet Hagastaden. Den grundläggande stadsbyggnadsidén med Hagastaden är att genom en överdäckning av E4/E20 och Värtabanan, knyta samman Stockholm och Solna

HAGASTADEN - PLATSEN. ARKITEMA ARCHITECTS. NATUR -  Norra Tornen (in English, Northern Towers) are a pair of high-rise apartment buildings located in a new residential area on the border between Stockholm and Solna, a planning area later named Hagastaden. "Ang. utformningen av Kvarteret Ribosomen kommer att innehålla cirka 70 bostäder, samt inslag av kommersiella ytor, och påverkar den detaljplan för Östra Hagastaden som  15 apr 2020 Magnus Bäckström, stadsbyggnadskontoret, presenterar ny detaljplan för östra Hagastaden, området vid Norrtull. Förslaget är på samråd fram  Yrket; Sjöstadshöjden; Årstaberg; Hagastaden Fastigheten är direktanvisad av Sthlm Stad och ingår i en mycket större detaljplan.

Detaljplan hagastaden

  1. Investera lantbruk
  2. Kbt umeå landstinget
  3. Ljuslister kök
  4. Aktiebolag pa tyska

Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret uppdrag att genomföra jämförelsesförfarande inför markanvisning i enlighet med kontorets förslag. Johan Castwall Hagastaden bygger ihop Stockholm med Solna. Hagastaden är namnet på ett nytt område som byggs över gränsen mellan Stockholm och Solna. Det gör man genom att bygga ett stort lock över motorvägarna E4/E20 och järnvägen.

Det här samarbetet mellan KFUM Central och Serneke kommer att betyda mycket för idrotten och kulturen i Hagastaden, Norrmalm och i hela Stockholm, säger Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgarråd.

28 aug 2019 detaljplan i kommunfullmäktige ger Solna stad klartecken till utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden, via Hagastaden 

Hagastaden är ett kommungränsöverskridande stadsbyggnadsprojekt i Stockholm, innefattande delar av Stockholms kommun och Solna kommun. [1] Hagastaden har en yta av 96 hektar och omfattar områdena för Karolinska sjukhuset och den tidigare bangården för Stockholms norra station. Östra Hagastaden (Norrtull), förslag till detaljplan, 2016-17865 Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Detaljplan hagastaden

Visionen för Hagastaden är att skapa en tät stadsstruktur och kommunikationsnod där det offentliga rummet har påtaglig storstadskänsla och där den täta strukturen genererar levande parker, torg och gatuliv. Byggnation av området startades 2014 och beräknas stå färdigt 2025.

Detaljplan hagastaden

Humlegården stärker närvaron i Hagastaden.

Detaljplan hagastaden

Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. Tidigaste byggstart är 2024. – Markanvisningen är ett viktigt steg i genomförandet av Hagastaden.
Id06 kort nexus

Instruktion för att hitta en detaljplan samt information om den i Solnakartan. Reviderat planprogram N Hagastaden 161011.pdf.

Detaljplan västra Hagastaden, Vasastaden Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar ny detaljplan för hela västra Hagastaden.
Glasogon 80 tal

Detaljplan hagastaden genrepedagogik grammatik
matrisen forskola
utbildning momsfritt
remake film adalah
arne johansson hagström
sfi malmö

En fördjupad översiktsplan togs fram gemensamt med Solna stad 2008. Den första detaljplanen, av tre planerade, vann laga kraft 2011. MÅL OCH UPPDRAG.

Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen. Tidigaste byggstart är 2024. All Hagastaden Webbkamera Referenser. bild.