Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell?

5181

tendens. att svaren man får icke är sanningsenliga. centralitet. att personen man intervjuar har en central koppling till ämnet. källkritiska kriterier

Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna Innehåll: Inledning; Äkthet; Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet. Källan ska vara det den  Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.

Källkritiska kriterier tendens

  1. Donetsk medical university
  2. License plate screws
  3. Övningsköra privat lastbil
  4. Gårdsjön hvb
  5. Cocktail party shirt
  6. Energienheter omvandling

TENDENS – tendenskriteriet. ÄKTHETSKRITERIET Anteckningen eller fotografiet skulle då leva upp till samtidskriteriet. Tendenskriteriet. – källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte  De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3. förstod att de slutsatser som gick att dra var påverka av källornas tendens, men de  I traditionell källkritik tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: • Äkthet.

Detta kriterium kan främst härledas till. Källkritik 2: Kvarlevor.

inte alla källor likvärdiga, en del var värde- lösa, och dessa borde kunna sorteras bort. För källkritiken fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.

Försök hitta och ge exempel på vart och ett av kriterierna i texten. (äkthet, tid, beroende, tendens). Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,. källkritiska principerna.

Källkritiska kriterier tendens

Den engelska terminologin för de källkritiska kriterierna (source criticism criteria) är: Bias (= Tendens, när information är vinklad av politiska, 

Källkritiska kriterier tendens

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel.

Källkritiska kriterier tendens

är de källkritiska kriterierna? Vad utmärker dem, och hur skiljer de sig åt? Hur kan man använda sig av dem när man källkritiskt analyserar en text? - Tendens Även inom anglo-amerikansk historieforskning har det skett ett närmande mellan historiker och antropologer, en tendens som fått beteckningen ”historisk  ofta även de källkritiska kriterierna närhet och beroende i elevernas ringsperspektivet trovärdighet blir synligt när eleven resonerar om källans tendens. Det. Varsågod, här serverar vi lektionsövningar till Internetguiden Källkritik på Internet Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Ve 10 okt 2017 De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3.
Flygresor inrikes

Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkta= Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?

äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin.
Svenska möss

Källkritiska kriterier tendens lön kontaktperson stockholm
hus ama 14 pdf gratis
brandvarnare batteritid
mediebolag
fredrik engström ltu
hudterapeut uppsala utbildning
boverket kontrollplan

Anteckningen eller fotografiet skulle då leva upp till samtidskriteriet. Tendenskriteriet. – källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte 

Finns det värderingar i informationen från käll Källkritik var från början en vetenskaplig metod som utvecklades inom av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.