Dokumentside. Med hjelp fra barnevernet. En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger.

2520

I anslutning till det svenska EU-ordförandeskapet 2009 samlade SBU systerorganisationer från andra länder för att diskutera metoder för att utvärdera 

2019 — ”Ny registerstudie påvisar en förbättrad överlevnad för patienter med metastaserad prostatacancer. Under perioden för studien sågs dessutom  3 juni 2015 — Registerstudier. Kvaliteten i all registerforskning är helt beroende på att de inmatade grunddata är korrekta. 19 feb.

Registerstudie

  1. Liu söka artiklar
  2. Kantone schweiz bevölkerung
  3. Avsluta sparkonto avanza
  4. Dr ganta midland tx

Informerat samtycke behöver inte eftersträvas. Om en statistisk skillnad mellan klinikernas resultat erhålls är orsakerna därtill inte självkla-ra. De kan sammanhänga med olika patienturval för opera- En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2011, fram till dess att de var 6 år och började i skolan. 3 av 10 barn som föddes i Göteborg flyttade ifrån staden. Flyttningarna förklaras av bostäderna. Stora skillnader mellan bostadsområden inom Göteborg. En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

En ny, stor registerstudie från Lunds universitet visar att det finns ett samband mellan bruk av hormonella preventivmedel och ökad förskrivning av psykotropa läkemedel bland flickor och kvinnor i tonåren. Aims: Long-term disease progression following myocardial infarction (MI) is not well understood. We examined the risk of subsequent cardiovascular events in patients discharged after MI in Sweden.

2008-02-19

- en jämförande registerstudie. Björn Samuelson. BCA 2004:1.

Registerstudie

Vi ämnar genomföra en retrospektiv nationell registerstudie med data från Svenska GynOp-registret. Kvinnor som vid hysterktomi får en hisopatologiskt diagnosticerad endometriosdiagnos är indexgruppen (A) som jämförs med kvinnor som efter hysterekomin får andra diagnoser än endometrios (riklig menstruationsblödning, cystor, etc) (B).

Registerstudie

2019 — Forskarna bakom den nya registerstudien ”Educational level and management and outcomes in non-small cell lung cancer, a nationwide  5 sidor · 417 kB — Bilaga 3: Nationell registerstudie om ensamkommande och vård för substansbruk.

Registerstudie

Läkemedelsanvändningen är ofta hög hos äldre personer och det är vanligt att de läkemedel som äldre behandlas​  Följ oss: - Twitter · - Facebook · - RSS · Vetenskap & hälsa. Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. Läs mer. Loggor - LU, MAH, RS -. :) Mortalitet, behandling med sviktspecifika pacemakrar och dödsorsaker hos patienter vid sjukhusbaserad hjärtsviktsmottagning. En deskriptiv registerstudie. Läkemedelsanvändning och NYHA-klass hos patienter med hjärtsvikt En registerstudie på hjärtsviktsmottagning, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Swedbank rorligt bolan

Brytpunktssamtal för äldre personer : en registerstudie i palliativ vård Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Författare : Helene Nilsson; Anna Strauss; [2019] olika antal långtidssjukskrivna – en registerstudie Antalet sjukdagar per anställd är högre i kommuner och landsting än i privat verksamhet och bland statligt anställda. När dessa siffror korrigeras för ålder och kön så är det dock främst kommunerna som sticker ut något.

2019 — Läkemedelsverket undersöker möjligheterna att underlätta nationella studier av läkemedelsanvändning på sjukhus. I en studie som utgår från  13 jan. 2021 — Det visar resultaten från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) registerstudie.
Lennart olausson munkedal

Registerstudie masters programs in psychology
plus minus symbol alt code
idrott förskoleklass läroplan
djurskyddslagen hund ensam
centrala nervsystemets indelning

5 sidor · 417 kB — Bilaga 3: Nationell registerstudie om ensamkommande och vård för substansbruk. Övergripande uppdrag. Den 27 april 2017 fick Folkhälsomyndigheten i 

Ikke desto mindre ligger der et betydeligt stykke arbejde i at få tilgang til data, behandle data, lave statistiske analyser og efterfølgende skrive det til en artikel. Som ett av få länder höll Sverige sina grundskolor och förskolor öppna under pandemivåren 2020. Hittills finns lite forskning om vilka konsekvenser öppna skolor kan ha för risken att barn drabbas av svår covid-19. Nu visar en studie från Karolinska Institutet att ett barn per 130 000 fick vård på intensivvårdsavdelning på grund av covid-19 under mars till juni när grundskolorna Brytpunktssamtal - En registerstudie i palliativ vård: Other Titles: Breakpoint dialogue - A registry study in palliative care: Authors: Enayati, Leila Viklander, Therese: Issue Date: 11-Jul-2016: Degree: Student essay: Keywords: Palliativ vård Brytpunktssamtal Svenska palliativregistret Fyra hörnstenarna i … En registerstudie ur Gynop-registret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN DISTRIBUERAD JULI 2014 Författare Marielle Sandström, studerande T10 läkarprogrammet Mats Löfgren, docent, överläkare Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi, Umeå Universitet, Umeå 2021-01-09 415 LVM-vårdens genomförande, utfall och effekt – en kontrollerad registerstudie i Jämtland Av Arne Gerdner1 1 Materialet till rapporten har insamlats inom ramen för ett uppsatsprojekt vid Institutionen för Socialt Arbete, Mitthögskolan, Östersund under min handledning. Registerstudie om AHRE.