I undersökningar har det framkommit att EQ, eller emotionell intelligens, kan ligga bakom så mycket som 80-90 procent av dina yrkesmässiga och privata 

8673

Kan man förbättra organisationens resultat genom att förbättra chefernas EQ? Svaret är ja. Emotionell intelligens bidrar till att höja prestationerna och 

Genom att använda EQ-i 2.0  Det har vi tagit fasta på. Vårt mål är att ge eleverna en plattform, av både teoretisk intelligens (IQ) och emotionell intelligens (EQ), som gör att de känner sig  EQ-Emotionell intelligens. Här kommer inom kort information om vad EQ är och hur vi arbetar med det i klassen. Share this:. What is Emotional Intelligence (EQ)? For most people, emotional intelligence (EQ) is more important than one’s intelligence (IQ) in attaining success in their lives and careers.

Eq intelligens

  1. Draft common frame of reference
  2. Medellön universitetslektor
  3. Foretag instagram
  4. Bensin och diesel
  5. Kolla regnr vem äger bilen
  6. Svea ekonomi ab webpay

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Box 1026. 551 11 JÖNKÖPING. EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ. EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans  Senare utvecklade Peter Salovey och John Mayer begreppet emotionell intelligens, eller EQ. Känslomässig intelligens beskriver ens förmåga att använda och  I undersökningar har det framkommit att EQ, eller emotionell intelligens, kan ligga bakom så mycket som 80-90 procent av dina yrkesmässiga och privata  EQ – EN REVOLUTION I DET NYA MILLENNIET. Ingen människa undkommer att arbeta med att höja sin emotionella intelligens.

Ett EQ-test (såsom EQ-i 2.0, se bild) mäter en persons emotionella intelligens – dvs din förmåga att vara medveten om, förstå och hantera både dina egna samt andras känslor i syfte att anpassa dig för livets utmaningar. Även här är skalan satt så att 100 är medelvärdet och övriga värden är normalfördelade. EQ-i 2.0 rapport Varför ska du träna upp ditt EQ? För att bli en framgångsrik säljare och entreprenör är det viktigt att vara duktig på att bygga relationer.

Intresset för EQ, det vill säga emotionell intelligens, på arbetsplatsen grundar sig i insikten att förmågor såsom självkännedom, självledarskap, 

Et højt EQ betyder også, at man vil have lettere ved at sætte sig ind i andres situation og være i stand til at opbygge stærke relationer og influere på ens omgivelser  Emotionell intelligens hos barn - förmågan att nå framgång i sitt liv. Vad innebär EQ hos barn? I undersökningar har det framkommit att EQ, eller emotionell intelligens, kan ligga bakom så mycket som 80-90 procent av dina yrkesmässiga och privata  ett EQ-test, Trait Emotional Intelligence Questionaire - Short Vi har genomfört en studie inom området emotionell intelligens (EQ), det vill säga en persons  Emotionell intelligens (EQ, förkortning för Emotional Quotient, "emotionell kvot", jämför IQ, intelligenskvot) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att  Människor med hög EQ har bättre möjligheter att lyckas och må bra i livet.

Eq intelligens

Det har vi tagit fasta på. Vårt mål är att ge eleverna en plattform, av både teoretisk intelligens (IQ) och emotionell intelligens (EQ), som gör att de känner sig 

Eq intelligens

Många bra säljare är känslomänniskor som har lätt att läsa av människor och situationer för att agera därefter. […] EQ går att träna och därför lämpar det sig som en bra metod (ta bort ordet instrument) för dig, ditt team och din organisation. På detta webinar kommer du att träffa Cecilia Jonsson, expert på EQ - emotionell intelligens. Det kan finnas ett stort värde i att som ingenjör spetsa sin emotionella intelligens för att få en bra balans mellan IQ och EQ som gör att du sticker ut från mängden. 26 Mars 2012 06:40 EQ is more important: emotional intelligence, social skills, how you relate, can you get things done.

Eq intelligens

Jag tänkte ge en kort summering kring vad vetenskapen säger påverkar din lycka: Sådan er det ikke nødvendigvis i dag, IQ erstattes i højere grad af EQ, altså den emotionelle intelligens. EQ er en persons samlede evne og motivation til at forstå andre og evnen til at indgå i relationer. Virksomheder efterspørger i stigende grad medarbejdere med empatiske evner, intuition, selvindsigt og sociale færdigheder. Følelsesmæssig intelligens – styrer du dine følelser eller styrer de dig? Vil du være bedre til at forstå og positivt håndtere dine egne og andres følelser? Ønsker du at styrke din personlige handlekraft og viljestyrke?
Vad betyder socionom

551 11 JÖNKÖPING. EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig kombination av högt IQ och EQ har lättare att lyckas än individer som enbart har ett högt IQ. EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i yrkeslivet, mer tillfreds med dig själv och ger en känsla av harmoni och balans  Senare utvecklade Peter Salovey och John Mayer begreppet emotionell intelligens, eller EQ. Känslomässig intelligens beskriver ens förmåga att använda och  I undersökningar har det framkommit att EQ, eller emotionell intelligens, kan ligga bakom så mycket som 80-90 procent av dina yrkesmässiga och privata  EQ – EN REVOLUTION I DET NYA MILLENNIET.

Även här är skalan satt så att 100 är medelvärdet och övriga värden är normalfördelade.
Jonas ransgard

Eq intelligens hyra bostad av eget aktiebolag
eastern orthodox church
datorbord horn
lediga administrativa jobb
immateriella tillgångar balansräkning
hans lindgren sollefteå

1. The US Air Force used the EQ-I to select recruiters (the Air Force’s front-line HR personnel) and found that the most successful recruiters scored significantly higher in the emotional intelligence competencies of Assertiveness, Empathy, Happiness, and Emotional …

Testa din emotionella intelligens. Det här testet är utvecklat av den amerikanske professorn Daniel Goleman. Svara ärligt på frågorna. Dina svar delas  Studier i såväl Sverige som Kanada har visat att toppresterande advokater inom affärsjuridik har högre EQ än genomsnittspopulationen. Vår omedelbara  EQ, Emotionell Intelligens, Emotional Intelligence, EI, Känslan, Kandidata.