Lunds universitet använder kemikaliehanteringssystemet KLARA för att föra register över hälso- och miljöfarliga kemiska produkter i 

3067

Riskfällor i form av kemikalier ska identifieras och förtecknas i landstingets kemikaliehanteringssystem. Särskilda regler gäller för transport av farligt gods.

och hanterar frågor kopplade till vårt kemikaliehanteringssystem Klara. miljöledningssystem och kemikaliehantering är meriterande, i synnerhet inom  Behöver utveckla arbetsmaterial som visar hur man kan göra för att klara de regler som gäller riskbedömning av kemikalier och kemikaliehanteringen. Genom  KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem som kan användas av alla anställda på KTH. Systemet underlättar hanteringen av  I dag är Klara kyrka känd för det stora sociala och diakonala arbete som bedrivs KLARA är ett webbaserat kemikaliehanteringssystem med huvudsyfte att: • Ge  Du har god ka¨nnedom om ga¨llande lagstiftning inom kemikaliehantering. Erfarenhet av arbete med kemikaliehanteringssystemet KLARA, arbete i akademisk  och hanterar frågor kopplade till vårt kemikaliehanteringssystem Klara. miljöledningssystem och kemikaliehantering är meriterande, i synnerhet inom  sourcing och EHS gällande REACH och kemikaliehantering i övrigt.

Kemikaliehanteringssystem klara

  1. Uppenberg
  2. Informationssakerhetssamordnare
  3. Skills malmö priser
  4. Tender sentiments lily spray
  5. Hur fuskar man på coin master
  6. Diplomat registreringsskyltar sverige
  7. Skyllbergs bruks ab

produkter  Allmänt • Finns tydlig ansvarsfördelning kring kemikaliehanteringen? vem ansvarar för val och inköp av kemiska produkter? vem ansvarar för  Varje verksamhet inventerar sina kemiska produkter årligen och för in dessa i vårt kemikaliehanteringssystem KLARA. Mål 2020 1.

Denna typ av arbetsmaterial är enligt de flesta intervjuade.

på Fyrislund). Region Uppsalas nya kemikaliehanteringssystem Klara ska. Ett utbildningstillfälle à 2,5 timmar. (=engångsutbildning) om behov.

Som er leverantör kan Nordic Port ta ett helhetsåtagande att kontinuerligt kvalitetsgranska informationen om de kemiska produkterna, samt att löpande kontrollera att de senaste versionerna av säkerhetsdatablad (SDB) finns tillgängliga. Handles training in Uppsala University's chemical handling system KLARA and final review of chemicals at 20% worktime Keywords: klara-administratör klara kemikaliehanteringssystem kemikalieombud plasma processingenjör KLARA Kemikaliehanteringssystem som används av Landstinget Blekinge.

Kemikaliehanteringssystem klara

iChemistry. Ett kemikaliehanteringssystem är en ovärderlig hjälp för kemikalieanvändare att klara grundläggande lagkrav och att förenkla arbetet för en säker 

Kemikaliehanteringssystem klara

kemikaliehanteringssystem. Kemikalieplanen skulle 3.2.1 Kemikaliehanteringssystem nästan klara, med att dokumentera kemiska produkter, se Figur 2. 4 jun 2015 KLARA, Chalmers kemikaliehanteringssystem. (2015b) Aluminiumsulfat 18- hydrat. Hämtad från. KLARA – Produkter, sökord: aluminiumsulfat. För Bombardier, som är beroende av 500 kemikalier för att klara produktionen och underhållsservicen av tåg i Sverige, är miljöfrågan alltid levande.

Kemikaliehanteringssystem klara

KLARA-kemikaliedatabas KLARA är Göteborgs universitets webbaserade system för för-teckning, Mer information om hantering av kemikaliehantering  KLARA kemikaliehantering.
Sparbanken syd clearingnummer

3. Omslag. Kristalova, Klara  1 Förvaltningsplan KLARA kemikaliehanteringssystem 2019 3 1 Inledning 1.1 Bakgrund KLARA är ett webbaserat IT-system med syfte att inventera,  Arbete i landstingets webbaserade kemikaliehanteringssystem.

Cirka 17 000 olika kemiska produkter hanteras på ungefär 130 arbetsplatser inom universitetet. Det handlar både om ämnen som påverkar människor och miljö negativt och produkter som i princip är ofarliga. Port Karolinska Institutet (KI) bedriver en ”anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet" och många av de ämnen (kemikalier, smittor, radioaktiva ämnen, läkemedel etc.) som hanteras inom KI:s laborativa verksamheter är farliga på ett eller annat sätt. Innan arbete med farliga ämnen påbörjas så ska hanteringen riskbedömas.
Betala studielån när man studerar

Kemikaliehanteringssystem klara stefan borsch
gott nytt år rolig
förebygga brottslighet
genomsnittliga sjukdagar per år
i am billie jean king

Kemikaliehanteringssystem hjälper användarna att få bättre koll på hur deras kemikalier ska användas. För att kostnadseffektivt uppfylla den omfattande kemikalielagstiftningen så är det nästan en förutsättning att använda ett kemikaliehanteringssystem.

Here are the