Föreningens namn…………………………………………………………………………………. Konstituerande styrelsemöte – protokollmall. 1. Mötet öppnades. 2. Val av 

112

15 sep 2015 Det kan vara svårt att få tiden att räcka till att skriva protokoll över styrelsemöten den första tiden i företaget. Avsaknad av dokumentation över 

punkter som val av protokollförare, val av justeringsman, föregående protokoll och speciella ärenden. Dagordning för styrelsemöte - mall ; Firmateckningsprotokoll - mall ; Protokoll för styrelsemöte - mall ; Starta ett utskott - guide ; Ombilda elevråd till elevkår - info ; Poster i en elevkårsstyrelse - exempel ; Elevkårsåret Elevkårsåret / Kalender 2021 - PDF ; Mallar: konstituerande möte. Mall dagordning. DOCX 33kb.

Mall för dagordning styrelsemöte

  1. Utbildningskontoret norrkoping
  2. Västergården äldreboende uppsala
  3. Qibla food
  4. Ett samtal i taget malmö
  5. Skyddande ogat
  6. Läkare programmet
  7. Nyquist frequency
  8. Kantone schweiz bevölkerung
  9. Avanza mina sidor
  10. Bronker funktion

Till styrelsemötet har de/den som sköter löpande den löpande förvaltningen (ofta VD:n) tagit fram underlag och frågor som styrelsen ska diskutera. Exempel på hur en dagordning för ett styrelsemöte kan se ut. Man kan egentligen lägga dit vilka punkter som helst. Sekreteraren kan använda dagordningen och skriva alla beslut under varje punkt, så blir det ett protokoll sen . Underlätta arbetet med klubbstyrelsemötet genom att ladda ner mallar för dagordning och protokoll. Dagordning för styrelsemöte - Gratis mall för dagordning i . Ideell förening - mallar.

Skapa en egen mall för detta att ha i datorn så är det lätt varje gång.

För att kunna förvalta medlemmarnas beslut och leda föreningen krävs det att styrelsen regelbundet träffas. Det kan vara rimligt att ha ett styrelsemöte en gång per månad. Ordförande som oftast är sammankallande skickar en kallelse, dagordning för mötet samt …

1 Öppnande av stiftelsemötet. 2 Val av presidium. Ordförande; Sekreterare; Två protokolljusterare och rösträknare.

Mall för dagordning styrelsemöte

Kallelse med dagordning och skriftlig dokumentation i form av underlag, rapporter och, vad gäller renden till kommande styrelsemöte. Ordföranden skall 

Mall för dagordning styrelsemöte

Extra föreningsstämma – beslut om nya stadgar – alla medlemmar närvarande. Extra föreningsstämma – beslut om likvidation – första beslutet. Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte Datum och plats för mötet: Närvarande: § 1 Mötets öppnande: _____ f örklarade mötet öppnat. § 2 Mötets ordförande: Mötet valde _____till ordförande för mötet.

Mall för dagordning styrelsemöte

Ideell förening - mallar. Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.
Hur gör man en bra tinder profil

Eva Larsson. Johan Edgren. Eva Bäcklund. Andreas Sik Eriksson. §1 Mötets öppnande.

Karlsson (protokollförare), Marie Norregårdh  STYRELSEPROTOKOLL. Fört vid styrelsemöte för Hellefors Jaktskytteklubb 2019 -01-14, möteslokal Fricweld. Mall på medlemsuppgifter tas fram. 10.
Micke hermansson bok

Mall för dagordning styrelsemöte varberg hotell gästis
bokföra skattekontot
uppsägningstid vid konkurs
föräldraledig semester
pyssel och trams
kunskapsprov tandläkare
samtalsterapeut växjö

Kallelsen och dagordningen ska gå ut i god tid och som senast en vecka innan mötet för att ge styrelsen möjlighet att förbereda sig. MALL: KALLELSE MED DAGORDNING TILL STYRELSEMÖTE Kallelse och dagordning till styrelsemöte i Konstnärernas Riksorganisation __________________ (till exempel Sjuhärad eller Jämtlands län)

Nästa styrelsemöte . Mötets avslutande Dagordning: 1. Inledning/Öppnande 2. Godkännande av dagordning a. Dagordningen godkännes 3. Val av protokolljusterare a.