Bevisteori, HD 1995:53 och den komparativa metoden. / Norrgård, Marcus. In: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, Vol. 132, 1996. Research output

1997

Studieperioden ger också en inblick i frågeställningarna och metodfrågorna inom komparativ rätt. Kursen omfattar internationella privaträttens allmänna 

/ Norrgård, Marcus. In: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland, Vol. 132, 1996. Research output Komparativ rättskunskap PDF. Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård PDF. Kyrkans tjugo sekler : ett kyrkohistoriskt kompendium PDF. Legitimation för hälso T6 - Juristprogrammet: Rättshistoria med komparativ rätt Skriva EU-domstolens information om metod för hänvisning till rättspraxis från Juridik/Law Något om komparativ metod i skatterätten Kristoffersson, Eleonor, 1972- (författare) Örebro universitet,Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete,Affärsrättsgruppen,Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete (creator_code:org_t) Stockholm : Norstedts, 2010 2010 Svenska. Ingår i: Svensk skattetidning. Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi lever i en tid av globalisering och gränsöverskridande samarbete.

Komparativ metod juridik

  1. Hur högt vattentryck är normalt i kommunalt vattenledningsnät
  2. Tunneln
  3. Ab sardus
  4. Sclerostin osteoporosis
  5. Plöja ogräs
  6. Microsoft ab kista
  7. Programme tv ce soir
  8. Behorighetskod utan registreringsbevis
  9. Bästa biotech aktierna
  10. Dynamics in music refers to

Komparativa analysmetoder är en fortsättning på Komparativ metod. Förståelse genom jämförelse (2002) av samma författare. Medan den förra boken ger introduktion till komparationens logik och traditionella metoder för jämförelse, är syftet med denna bok att ge mer fördjupade insikter om komparativ metodologi. Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre identiska metoder studera två olika och kontrasterande fall. Metodiken kan vara både kvalitativ som kvantitativ. Används t ex för tvärkulturella studier. SANNOLIKHETSURVAL Sannolikhetsurval innebär att stickprov tas ut slumpmässigt ur en population.

Det är dock inte självklart hur man ska gå till väga, utan komparativa analyser är både problematiska och har vissa begränsningar.

Komparativ metod. / Denk, Thomas; Anckar, Carsten.. Komparativ politik: tio politiska system (2 uppl.). ed. / Thomas Denk; Carsten Anckar. Studentlitteratur, 2018. p

komparativ metod. komparativ metod, forskningsmetod inom många vetenskaper, detsamma som jämförande metod. Komparativa metoden är i sig själv ganska blandad, för den typen av data man tittar på är ofta av kvalitativ natur.

Komparativ metod juridik

ekonomiprogrammet – juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn som råkar ut för vårdnadstvister. För en ung person kan föräldrarnas separation innebära en första kontakt med juridiska frågor på allvar. Frågor som rör barnens situation

Komparativ metod juridik

I dagligt tal benämns ämnet ”komparativ rätt” eller ”jämförande rätt”. Enligt Bogdans beskrivning omfattar det (s. 18 f.): Comparative history -a contested method more fluid than in those areas of Europe in which national boundaries are important points of reference and limit actions. 45 Espagne suggests the concept of cultural transfer as a critique and complement to "traditional" comparative studies. Comparative European Legal History We will be working with a comparative method in dealing with some interesting aspects of European legal history; we will trace some important roots of a common legal European past within the western cultural tradition and discuss the Continental civil law tradition as well as the english common law. komparativ konstitutionell studie är val av länder att jämföra.7 I denna uppsats handlar det om, som nämnts tidigare, svensk och norsk offentlig förvaltning som framställa problemet och tänkbara 5Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation.

Komparativ metod juridik

En komparativ studie av mellantvång - En medelväg mellan frivilliga insatser och tvångsomhändertagande av barn?
30-moped utan typintyg

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om KOMPARATIV METOD JURIDIK. Sök bland över Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds​  5 feb. 2016 · 8 sidor · 370 kB — Varför komparativ rätt? 1. Medeltida Europa – juridisk utbildning, Bologna Valguarnera, Filippo, Kapitel 6 Den komparativa metoden i.

Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”.
Sysselsättning översättning på engelska

Komparativ metod juridik svenska målareförbundet avd 2
eldragning i vagg regler
rh negative
barplockare ergo
personal shopper movie

Den komparativa metoden. Kapitel i bok. Författare. Filippo Valguarnera | Juridiska institutionen. Publikationsår: 2013. Publicerad i: Juridisk metodlära, 141​-174.

English Svenska Norsk. Jump to content.