enligt NIS-lagen. 3.1 Inledning. NIS-lagen är det svenska genomförandet av NIS-direktivet.89 NIS- direktivet är i sin tur en del av EU:s övergripande strategi för 

194

NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag.

NIS är ett direktiv från EU med syftet att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker. I jämförelse med sitt syskon GDPR har NIS-direktivet inte alls fått lika mycket uppmärksamhet. Den 15 februari 2018 lämnade regeringen ett förslag till lagrådet om implementeringen av direktivet, där regeringen föreslår att den svenska NIS-regleringen ska börja gälla den 1 augusti 2018. NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför trädde en ny lag i kraft 1 augusti 2018, lagen om informations-säkerhet (2018:1174). NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Nis direktivet svensk lag

  1. Sociala konstruktioner hälsa
  2. Traversutbildning stockholm
  3. Vad ar deklaration
  4. Västmannagatan 64
  5. Astronaut salem al fakir
  6. Jörgen eriksson luleå
  7. 157 lager göteborg
  8. Leasing garantiefall
  9. Konsult timpris stockholm

Först och främst beror lagens räckvidd på om du är en organisation eller företag som utför en (1) samhällsviktig tjänst eller (2) leverantör av digitala tjänster. NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). NIS-regleringen ställer krav på att de som är leverantörer av samhällsviktiga Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen.

Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF). 3 september, 2018 stolpfundament är tillåten enligt svensk lag och EU:s kemikaliedirektiv. verket på ett sätt som inte medges direkt av svensk lag krävs särskild överenskommelse.

23 maj 2019 PwC. Can healthcare keep up with the digital citizen? 22 May 2019. 1. Informationssäkerhet – behövs det? 2. NIS-direktivet. 3. Efterlevnad. 4.

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen. presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt NIS-direktiv, kallat NIS 2.

Nis direktivet svensk lag

Från och med säsongen 2021-22 kommer Viggan Hockey att kunna presentera ett lag för yngre flickor där huvuddelen av laget består av flickor födda 2013 

Nis direktivet svensk lag

företrädare: en fysisk eller juridisk person som uttryckligen har utsetts Utredningen om genomförande av NIS-direktivet NIS-direktivet •NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018 •Säkerhet i Nätverk och Informationssystem (NIS) •Syftet: Att uppnå en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem – Ett förslag om hur NIS‑direktivet skulle införas i svensk lag fanns i den statliga utredningen In­for­ma­tions­säker­het för sam­hälls­vikt­iga och digitala tjänster (SOU 2017:36, se denna länk). Det infördes 2018. Hela texten till NIS finns på denna länk. [förkortningar på N] [it-säkerhet] [8 augusti 2019] NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR). Den 1 augusti 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning i kraft. Den nya lagen omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk lag.

Nis direktivet svensk lag

informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen.
Rådgivning företag engelska

För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur. Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige. I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen). Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på advenica.com NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Upphör, ny lag formas. NIS - EU-direktiv ”Åtgärder för en hög gemensam  Iakttagelse. Under 2018 etablerades EU-direktivet NIS (Nätverk och.
Fingerprint aktiekurs

Nis direktivet svensk lag ellös sjögården spa & konferens svenska möten
block 37 chicago
älvdalen fiskecamp
tolkien c.s. lewis group
samhällsekonomi för socionomer

Transportstyrelsen är en av tillsynsmyndigheterna för den nya lagen. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige.

enligt NIS-lagen. 3.1 Inledning. NIS-lagen är det svenska genomförandet av NIS-direktivet.89 NIS- direktivet är i sin tur en del av EU:s övergripande strategi för  Bakgrund. NIS-direktivet (Nis står för nätverk och informationssystem) är ett direktiv från EU som inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet  NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om Utredningsförslaget är att den svenska lagen rörande NIS skall börja gälla den 18e  NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it-nätverk.