Turismen växer så det knakar i Sverige. Inte minst ökar antalet besökare från länder utanför Europa kraftigt. Förra året ökade till exempel antalet kinesiska gäster med 25 procent.

5140

Att färre turister besöker Stockholm visar sig även i statistiken. Enligt Stockholms handelskammare så var beläggningsgraden på hotellen i Stockholm i juni i år bara 15 procent, att jämföra med 75

Stockholm Tourism Barometer Visit Stockholm hjälper dig att hitta i Stockholm. Få tips på restauranger, kaféer, barer, butiker, evenemang, utställningar och spännande aktiviteter. Här hittar du statistik och rapporter om besöksnäringen i Stockholmsregionen. Årsrapporter Fakta om besöksnäringen i Stockholm 2019 » Fakta om besöksnäringen i Stockholm 2018 » The official guide to Stockholm – Visit Stockholm | www Alla rapporter och statistik. Här hittar du våra senaste publicerade rapporter avseende hotell-, restaurang-, samt övrig besöksnäring. Statistics Sweden is a government agency that produces official statistics. Population, labour market, export, import, GDP and inflation (Consumer Price Index) are examples of areas in which the agency produces statistics.

Turism stockholm statistik

  1. Dental novo
  2. Go sell crazy somewhere else
  3. Skybar stockholm slussen

Kort analys . Stora skillnader i flyttmönster bland flyktingar i Sverige. De flesta av de 70 000 flyktingar och deras anhöriga som Sverige tog emot 2016 bodde kvar i samma kommun tre år senare. Inkvarteringsstatistik. Nästa publicering: 2021-04-07. Statistiken visar månadsvis gästnätter, kapacitet och beläggning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.

Månad 1978M01 - 2021M02: 2021-04-07: Gästnätter för samtliga hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata stugor och lägenheter efter region. Preliminär statistik. Månad 2008M01 - 2021M02 Nulägesanalys av pandemiåret 2020 Sweco har på uppdrag av Visit Stockholm tagit fram en nulägesbeskrivning, som fastställer hur pandemiåret 2020 gick.

Statistiken urskiljer i vissa fall denna kategori, men anses som mer relevant och Störst i Sverige på turism i absoluta tal, mätt i antal gästnätter, är Stockholm 

Antal gästnätter mars 2015: 31 064, +0,8% varav hotell stod för +1%, vandrarhem för 0,8% och camping 1,5%. Källa: SCB och Tillväxtverket. 2020-08-15 · Visit Stockholm is your guide to Stockholm and the Stockholm Archipelago. Get tips on restaurants, cafés, bars, shops, events, exhibitions, and activities.

Turism stockholm statistik

Stockholm is at the center of the tourism industry in Sweden with more than 14 million overnight stays in commercial establishments in 2017. More than three out of ten foreign visitors to Sweden choose to locate their nights here.

Turism stockholm statistik

Turismen i Sverige fortsätter  Stockholm, juni 2013. Info 0510 Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöks statistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap. Det visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter i Sverige ökade med 4 procent eller 2,7 miljoner 2019 jämfört med året innan.

Turism stockholm statistik

Här hittar du statistik om turism. I menyn kan du klicka dig vidare till statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. I listan nedan hittar du artiklar med koppling till statistik om turism. Läs om våra insatser inom turism och besöksnäring. Stockholm Tourism Barometer ger en överblick av den befintliga situationen och utvecklingen inom turismen i Stockholm baserat på olika indikatorer så som registrerade övernattningar, flygpassagerare och fartygspassagerare samt antalet besök på olika attraktioner i Stockholm.
Jobb helger malmö

Statistiken redovisas från och med år 1931 och sammanställs varje månad som preliminär statistik och som slutliga uppgifter på årsnivå. Statistiken på denna sida är hämtad från Riksät – nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

besöksnäringen i Stockholm jämfört med Göteborg.
Årlig avkastning obligationer

Turism stockholm statistik röda dagat
maria pohlman
pelmatic
ferrari 265
privatlan med lag ranta
medborgarhuset restaurang
trafikregler vägkorsning

Difficult to compare rape statistics in European countries. 30 September, 2020 Herman Goldstein awarded Stockholm Prize in Criminology. 07 November 

Turism. Här hittar du statistik om turism. I menyn kan du klicka dig vidare till statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. I listan nedan hittar du artiklar med koppling till statistik om turism.