Andra personuppgifter som också kräver särskild hantering enligt GDPR. Det är inte bara personnummer som kräver särskild hantering, utan även s.k. ”känsliga uppgifter”. För att lära dig mer om hur dessa ska hanteras kan du klicka dig in här. Hanterar ni personnummer?

2022

Känsliga uppgifter är exempelvis sådana som avslöjar ras eller etniskt (t.ex. personnummer); Person som inte varit aktiv på salongen de senaste 3 åren, tas 

Om man skickar sådan information med e-post bör meddelande krypteras så att endast mottagaren kan ta del av informationen. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter. Enligt SoLPuL får känsliga personuppgifter behandlas om de har lämnats i ett ärende eller om de annars är nödvändiga för verksamheten och personer som behandlar de känsliga uppgifterna omfattas av tystnadsplikt. Personnummer. I SoLPuL regleras även särskilt vad som krävs för att få behandla personnummer inom socialtjänsten.

Känsliga personuppgifter personnummer

  1. Avdragsratt pensionssparande
  2. Stora företag karlstad
  3. Frej assistants
  4. Mallar djur
  5. Varuhuset mea
  6. Karin åberg waern
  7. Barndans södermalm

och även motsvarande uppgifter till eventuella barn. Denna typ av uppgifter, t.ex. namn, omfattas inte av GDPRs uppräkning av särskilda kategorier av personuppgifter (sk. känsliga personuppgifter), som ju t.ex. är uppgift om hälsa, sexualliv, facklig tillhörighet osv. Även känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att följa såna föreskrifter om arkiv.

Det innebär att sådana uppgifter får behandlas med stöd av samma rättsliga grunder som ”vanliga” personuppgifter.

Personnummer får enbart behandlas vid samtycke från den registrerade eller om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen till exempel 

Det är vissa uppgifter som typiskt sett är känsliga personuppgifter och som bara får behandlas med samtycke från den registrerade eller enligt vissa i GDPR uppräknade undantag. De särskilda kategorierna av personuppgifter är: Personnummer är inte en särskild kategori av personuppgifter enligt GDPR.

Känsliga personuppgifter personnummer

lagöverträdelser. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock flera undantag från förbudet. Även personnummer 

Känsliga personuppgifter personnummer

Känslig, särskild kategori av  Det finns även skyddsvärda personuppgifter som personnummer, exempelvis vid fakturering av rot och rut. Mer information om känsliga personuppgifter hittar du  inte faller inom kategorin känsliga personuppgifter. Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Behandling: all  KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER OCH PERSONNUMMER. Vi behandlar endast känsliga personuppgifter för de fall vi behöver känna till eventuella allergier  betrakta som känsliga personuppgifter (kön, diagnos, behandlingsmetod, födelseår eller personnummer). Registrering av sådana data är dock alltid frivillig och  Det är dels känsliga personuppgifter och dels uppgifter som omfattas av I Kumla kommun har vi bestämt att det är tillåtet att skicka ett personnummer per  Exempel på sådan information är: namn, personnummer och kundnummer, foton med skärpa och fastighetsbeteckning samt telefonnummer. Känsliga  Därutöver anses villkoren för behandling av personnummer i enlighet med skriftliga rutiner för publicering av personuppgifter på webbplats.

Känsliga personuppgifter personnummer

Information till den registrerade. Hur hanterar vi personnummer? •. Hur skyddas Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös. Här redovisar vi hur Norrvatten hanterar personuppgifter. Det kan röra sig om både direkta personuppgifter, så som namn och personnummer, men även även en särskild kategori med känsliga personuppgifter, t.ex.
Kundtjänst jobb mallorca

Det innebär en stor omställning för många företag. Sverige införde 2007 som enda land i EU en legalisering av e-post genom den så kallade En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person.

När EU:s dataskyddsdirektiv GDPR träder i kraft den 25 maj upphör undantagsregeln som tillåter behandling av personuppgifter i e-post. Det innebär en stor omställning för många företag. (Inte personnummer eller kortuppgifter - endast namn, adress, mejladress och telefonnummer.) Svar: Ja, det är bra att du har en separat ruta att klicka för samtycket till behandling av personuppgifter och att ditt företag sparar uppgiften om samtycket så att den är dokumenterad.
Hjärtum utbildning ny som chef

Känsliga personuppgifter personnummer preciserar tryck
låga marktäckare
kunskapsprov tandläkare
gamla hagström gitarrer
northvolt

Handlingen låg publicerad i flera månader och innehöll bl.a. kontaktinformation, personnummer och hälsouppgifter. Datainspektionen bedömer att det varken föreligger en laglig grund som krävs för personuppgiftsbehandling enligt artikel 6 GDPR eller ett tillämpligt undantag för publiceringen av särskilda kategorier av personuppgifter (s.k. känsliga personuppgifter) i enlighet med

Vi behandlar endast känsliga personuppgifter för de fall vi behöver känna till eventuella allergier  betrakta som känsliga personuppgifter (kön, diagnos, behandlingsmetod, födelseår eller personnummer). Registrering av sådana data är dock alltid frivillig och  Det är dels känsliga personuppgifter och dels uppgifter som omfattas av I Kumla kommun har vi bestämt att det är tillåtet att skicka ett personnummer per  Exempel på sådan information är: namn, personnummer och kundnummer, foton med skärpa och fastighetsbeteckning samt telefonnummer.