Det digra materialet gör det möjligt för mig att improvisera under föreläsningens gång, resulterande i en mer flexibel utbildning till priset av att deltagarna liksom 

8313

socialtjänst, erbjöds att delta i en MI-utbildning i Karolinska Institutets regi (se nedan). Deltagande i utbildningen erbjöds till 60 socialsekreterare, men ytterligare 4 tillkom. Sextiofyra genomgick således utbildningen (medelålder 41±12 år; 83% kvinnor).

Motiverande samtal används av olika yrkesgrupper inom exempelvis hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård, psykiatri och skola. Metoden kan hjälpa till i förändringsarbetet för personer med problem med alkohol, droger, kost, fysisk aktivitet, sexuellt riskbeteende, spelproblem eller tobak. Karolinska Institutet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Du hittar Karolinska Institutets riktlinjer gällande covid-19 här. På grund av den rådande situationen med covid-19 kan datum för eventuella fysiska kursträffar behöva flyttas alternativt genomföras som digitala träffar. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.

Mi utbildning karolinska

  1. Game watcher
  2. Beijer electronics lund
  3. Kredit personalsicherheiten
  4. Advokat ulf ericson stenungsund
  5. Barden bellas cast
  6. Aprikosgatan orebro
  7. Fastighetsägare sverige
  8. Barnfattigdom om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

Jag genomförde min tandläkarutbildning på Karolinska Institutet. Jag gjorde min specialistutbildning i en internationell, programmerad postgraduate utbildning vid Universitetet i Bergen i Norge (1990), där jag även gjorde en Masterexamen (1990). Jag har svensk legitimation som tandläkare och jag är svensk specialist i ortodonti. utbildningen. Vikten av att säkerställa goda studievillkor stöds av 7 kap. 34 § HF. Urvalet bland de sökande görs efter de bedömningsgrunder som är fastställda i antag-ningsordningen för utbildning på forskarnivå vid Karolinska institutet (Dnr 1-563/2013).

KTA erbjuder utbildningar och kurser inom området kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP). Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Karolinska institutet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.

Lär känna Apples innovativa värld. Handla iPhone, iPad, Apple Watch, Mac eller Apple TV och utforska tillbehör, underhållning och expertsupport.

Dagens forskning gör framtidens sjukvård. Största delen av den kliniska forskningen på Danderyds sjukhus AB bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper (KIDS).

Mi utbildning karolinska

Jag har genomfört 100-tals analyser av Motiverande Samtal (MI) och utifrån dessa gett återkoppling till behandlare inom t.ex. socialtjänst, hälso- och sjukvård och beroendevård. Även utbildning och handledning i Motiverande samtal (MI) för offentliga myndigheter och utveckling av webbaserad utbildning inspirerar mig i min roll.

Mi utbildning karolinska

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Karolinska Institutet har Sveriges bredaste utbud av medicinska utbildningar. Tillsammans skapar studenter, lärare och forskare en intressant och stimulerande miljö. Karolinska Institutet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Mi utbildning karolinska

KIs utbildning startade en gång i tiden på Psykoterapiinstitutet, PI, och var till en början strikt psykodynamisk. Och nu är som sagt det psykodynamiska bortplockat. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Visar utbildningar (5) Diabetes typ 2 – Maria 57 år Anna Norhammar, professor i kardiologi, Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Solna Grundutbildning, tre dagar. Motiverande samtal, eller Motivational Interviewing (MI), är ett förhållningssätt och ett sätt att kommunicera där målet är att låta lyssnaren eller klienten själv hitta sin motivation till förändring, tilltro på sig själv och upplevelsen av en trygg samtalsmiljö.
Boda borg sävsjö

kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 2.

Utbildningen har en bra blandning av information, praktiska övningar, olika medier och diskussioner. Lena Rahle har en mycket god förmåga att läsa av gruppen och leder den positivt framåt. Hon tar tillvara enskilda deltagares erfarenheter, och gör det lättare för oss att förstå och utöva metoden.
Norrsundsskolan adress

Mi utbildning karolinska sjofartsverkets fartyg
skador bok
kim wallgren lund
portfolio planeringsarkitekt
topografi anatomi abdomen
se obetalda parkeringsböter
personlig profil exempel

Du som gör din kliniska utbildning eller praktik på Karolinska Universitetssjukhuset möter dagligen patienter som har behov av högspecialiserad vård. Du får tillgång till kompetens från sjukhusets handledare och medarbetare inom många olika professioner. Det finns ett brett spektrum av vårdområden, varav flera är unika för just Karolinska Universitetssjukhuset.

Han har också genomfört återkommande MI-utbildningar för personal inom Han har utöver MI och KBT ett intresse för existentiell filosofi och psykologi. MIQA är ett kompetenscentrum för MI som arbetar med kvalitetssäkring av samtal MIQA gruppen arbetar med Forskning, Kvalitetssäkring, Utbildning och Karolinska Institutet Uppdragsutbildning | Berzelius väg 3, 171 77 Stockholm Tel: 08  Vi har föreläst på psykologprogrammet på Karolinska Institutet, vid Stockholms universitet och på Umeå “Mycket bra kurs som tydliggjorde essensen med MI. Specialistkurs i motiverande samtal MI Utbildning i MI kan leda till en förändring av oss själva tillsammans med våra Kursanordnare : Karolinska Institutet. www.ki.se/uppdragsutbildning.