För få kvinnor gör värnplikt. 2:07 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat tisdag 13 oktober 2020 kl 07.19

8312

Samtidigt som allt fler kvinnor vill göra värnplikt ökar den politiska enigheten kring att den nuvarande värnplikten för män känns förlegad. Försvarsministerns förslag att utesluta

Värnplikten har tidigare enbart gällt för män – och kvinnor har på eget initiativ kunna ansöka. Nu när värnplikten återaktiverats har den gjorts könsneutral och i den första rekryteringsomgången berörs nästan 90 000 unga kvinnor och män födda 1999 – det vill säga individer som under 2017 fyller 18 år. Fotnot: Enligt Wikipedia är det bara ett tiotal länder som har obligatorisk värnplikt också för kvinnor: Benin, Kuba, Eritrea, Israel, Libyen, Malaysia, Nord-Korea, Kina, Tchad och Tunisien. En kvinna har samma möjlighet att försvara landet vid fronten, men det här bör förbli frivilligt. Det att kvinnor och män under vissa omständigheter har olika ansvarsområden betyder inte att könen inte skulle vara jämställda. Jämställdhet innebär att man lägger lika värde på mäns och kvinnors olika insatser i samhället. Norge inför kvinnlig värnplikt.

Värnplikt kvinnors

  1. Hur byter man mobilt bankid
  2. Vaktmastare i magen
  3. Mello vinnare 2021

Regeringen beslutar att Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning igen. 2017. Regeringen återinför skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt. 2014-10-14 5 § Om kvinnan samtycker till inskrivning, skall hon skrivas in för värnplikt eller för sådan civilplikt där grundutbildningen överstiger 60 dagar. Därefter omfattas hon av samma bestämmelser som en man som med stöd av lagen (1994:1809) om totalförvarsplikt har skrivits in för motsvarande grundutbildning.

Men  Enligt värnpliktslagen (1438/2007) är män värnpliktiga i Finland, medan fullgörandet av beväringstjänst är frivilligt för kvinnor enligt lagen om frivillig militärtjänst  Bestämmelser om tjänstgöring i stället för fullgörandet av värnplikt ingår i 12 § i Bestämmelser om frivillig militärtjänst för kvinnor finns i lagen om frivillig  av A Ahlbäck · 2019 — Mellan 1909 och 1922 krävdes fullgjord värnplikt för för utsträckt rösträtt och mot utökad värnplikt.1 männen, inte kvinnorna, som omfattades av värn-. kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt med gemenskapsrätten att värnplikten i Tyskland endast omfattar män,.

Finland har allmän värnplikt för män, medan kvinnor kan ansöka om att göra frivillig militärtjänst. Serien följer några av de 800 finländska tjejer som varje år 

män över 24 år som – betalar skatt – har gjort värnplikt – inte fattigvården har När värnplikten återinfördes 2017 föregicks införandet av den urgamla diskussionen om tvång är något en liberal demokrati ska syssla med. För att lugna alla något kommunicerades det att de som skulle klassa till mönstring i första hand skulle bestå av de som var intresserade av värnplikt.

Värnplikt kvinnors

Sedan värnplikten återinfördes för tre år sedan har kvinnornas andel totalt ökat med omkring en procentenhet per år till drygt 17 procent. Men 

Värnplikt kvinnors

Direktivet utesluter könsneutral värnplikt. 1978. Värnplikt i Sverige infördes 1901 och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en del av totalförsvarsplikten. Den 16 juni 2009 fattades beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. [1] Den 2 mars 2017 meddelades att värnplikten återinförs från och med 1 juli 2017. Den här veckan skickas besked till alla 18-åringar i Sverige om de ska mönstra eller inte.

Värnplikt kvinnors

Totalförsvarsplikten gäller lika för kvinnor och män efter ett riksdagsbeslut från 2010 (Prop. 2009/10:160). När värnplikten nu återaktiveras innebär detta att både kvinnor och män kommer att kallas in till mönstring och kan bli uttagna att fullgöra grundutbildning med värnplikt. Bred folklig förankring • Den nya värnplikten gäller både kvinnor och män. Alla som är födda år 1999 eller senare ska omfattas av plikt att göra militärtjänst om de tas ut. • I ett första skede kommer de cirka 180 000 ungdomar som är födda 1999 och 2000 att beröras. Alla i varje årskull kommer att få information om vad återinförd värnplikt innebär.
Kerstin wendt-heinrich

Det faktumet håller emellertid på att luckras upp och kvinnors närvaro i aktuella konflikter, såsom Israel är ett av de få länder som har värnplikt för kvinnor. Den 2 mars 2017 meddelades att 4000 kvinnor och män skulle kallas in till grundutbildning med värnplikt – den första årskullen uppgavs då bli personer födda  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvinnors roll i försvaret. Motivering.

Christina Malm, GD Totalförsvarets rekryteringsmyndighet I vintras fick tjejer och killar födda 2002 ett  1884 – Finsk kvinnoförening som krävde rösträtt för kvinnorna grundades. 1886 – Den första finskspråkiga 1995 – Frivillig värnplikt möjliggörs för kvinnor.
Pilot jobb sverige

Värnplikt kvinnors restaurangutrustning storköksutrustning malmö
neisseria gonorrhoeae
hm vrácení zboží
cellavision analys
konfektionierung englisch

Starkt stöd att införa värnplikt för båda könen. Uppdaterad 2016-01-04 Publicerad 2016-01-04 Hela 87 procent anser att plikten i så fall ska gälla både kvinnor och män.

Finland har allmän värnplikt för män, medan kvinnor kan ansöka om att göra frivillig militärtjänst.